Villblomstenes dag – Maridalen

Blomstervandring i Maridalen

Vi plukker først markblomster rundt kirken, som vi pynter med inne i kirken. Etter gudstjenesten går vi tur i randsonen mellom dyrka mark og skog i Maridalen. Turen ender ved Hammeren, der vi kan ta buss tilbake. Ta med matpakke og drikke og gode venner. Ta på godt fottøy tilpasset bruk i skog og mark.

 

Villblomstenes dag er et samarbeid mellom alle de nordiske botaniske foreningene. Denne dagen tar faglærte botanikere og dyktige amatører med lokalbefolkningen en enkel blomstervandring i sitt nærmiljø for å vise frem og lære bort hva som vokser der de bor. Det er turer flere steder i Norge og i Norden og alle turene er gratis å være med på.I Norge finnes det mer enn 1500 ville blomsterarter – en rikdom å glede seg over og en arv å verne om!

Oppmøtested

Maridalen kirke. Offentlig transport: Buss 51 fra Nydalen