Villblomstenes dag – Maridalen

Vi begynner med blomstergudstjeneste i Maridalen kirke kl. 11.15. Etter gudstjenesten stopper vi litt på kirkebakken som er ei eldgammel slåtteng med blomster som har vent seg til at ljåen svinges ved sankthanstider. Deretter følger vi bygdevei, går i randsonen mellom dyrka mark og skau, over myr, tørre flatberg og fram til den gamle havnehagan ved Hammern. Ta med matpakke og noe å drikke.

Turleder: Gunnar Bjune

Oppmøtested

Maridalen kirke