Villblomstenes dag – Lørenskog

Blomstervandring til Kloppaskogen

Kloppaskogen er en 100-meterskog med rester etter en gammel husmannsplass. Turen går på skogssti og i terrenget. Her er gamle hageplanter og villblomster og trær, inkludert Lørenskogs flotteste lønnetre.

 

Villblomstenes dag er et samarbeid mellom alle de nordiske botaniske foreningene. Denne dagen tar faglærte botanikere og dyktige amatører med lokalbefolkningen en enkel blomstervandring i sitt nærmiljø for å vise frem og lære bort hva som vokser der de bor. Det er turer flere steder i Norge og i Norden og alle turene er gratis å være med på.I Norge finnes det mer enn 1500 ville blomsterarter – en rikdom å glede seg over og en arv å verne om!

Oppmøtested

P-plass på Fjellsrud U-skole. Kollektivt: Buss nr. til Fjellsrud eller buss nr. til Kloppa