Villblomstenes Dag i Ski

Villblomstvandring fra Gjedsjø skole til Slora ved Langen. Tilbake til Gjedsjø skole går turen over naturreservatet Kollåsen.
Turleder: Geir Arne Evje, 976 82 909
Oppmøte/parkering: Gjedsjø skole
Terreng: Lett terreng, ca 2,1 km å gå langs vei på framturen, noe lengre tilbake på skogsti.
Mat: Ta med mat og drikke for pause utenfor Sørmarkskapellet på Slora.
Offentlig transport: buss 520 fra Ski stasjon kl. 12:25, ankomst Gjedsjø skole kl. 12:38. Retur fra Gjedsjø skole kl. 16:40, ankomst Ski kl. 16:57 eller fra Gjedsjø kl. 15:55, ankomst Ski kl. 16:05