VILLBLOMSTENES DAG I OSLO, Røverkollen (Bydel Grorud)

Bli med på en hyggelig blomstervandring naturreservatet i sørskråninga av Røverkollen og bli kjent med ville planter i nærmiljøet. Her i reservatet er det en spesielt rik flora.
Turleder: Jan Wesenberg
Oppmøtested: Ved begynnelsen av stien fra Odvar Solbergs vei tvers ovafor idrettsanlegget ved Bjøråsen skole.
Tid: 11.00
Turen er i samarbeid med Voksenopplæringngsforbundet (Vofo) i Bydel Grorud i forbindelse med aktiviteter i Groruduka.

Oppmøtested

Ved begynnelsen av stien fra Odvar Solbergs vei tvers ovafor idrettsanlegget ved Bjøråsen skole.