VILLBLOMSTENES DAG i OSLO – MARIDALEN KIRKE

Bli med på blomstervandring i vakre Maridalen. For de som ønsker, starter turen med en blomster-gudstjeneste i Maridalen kirke kl. 11.00. Vi ser litt på plantene i slåttenga foran kirken, før vi går langs koselige grusveier og stier med blomstrende veikanter bort til Kirkebyhagan for se om solblom Arnica montana har sprunget ut. Vi spiser matpakka vår enten på bygdetunet eller i Kirkebyhagan hvor turen avsluttes.
Oppmøtested og tid: Ved Maridalen Kirke kl. 11.00 eller kl. 12.00.

Turen er i samarbeid med Maridalen menighet.

Oppmøtested

Maridalen kirke