VILLBLOMSTENES DAG I Nordre Follo – Skotbu

Blomstervandring langs vei, jorder, skogkanter og stier fra Skotbu stasjon, forbi Kirkeåsen og Sandbekken. Videre mot Løvstadmyra og Østreng og tilbake til Skotbu. Lett tur, men det kan være litt fuktige partier i skogen og litt bratt ned til Østreng. Bruk godt fottøy. Ta med matpakke og sitteunderlag.
Oppmøtested og tid: Skotbu stasjon kl. 10.30 -14.00.