VILLBLOMSTENES DAG I NITTEDAL – BJØNNDALSMYRA

Vi går innover turveien til Bjønndalsmyra, som er utsatt pga. utvidelsesplaner for idrettsanlegget. Vi ser på myrplanter, skogplanter og planter i veikanter og på åpne plasser. Dette er en utpreget gummistøvel-lokalitet (om en ikke har joggesko som en har lyst til skal bli klissvåte). Ellers på turveier og små avstikkere ut i terrenget. Turen er maks 3 km, ikke spesielt krevende. 

Oppmøtested: P-plassen ved Bjønndalen skianlegg.

Tid: 11.00 – 13.00.

Turleder: Jan Wesenberg (mob. 908 88 683)

Turen er i samarbeid med Lillomarkas Venner.

Oppmøtested

Bjønndalen utfartsparkering