Villblomstenes dag i Oslo – Maridalen Blomstergudstjeneste

Oppmøte ved kirkeruinene i Maridalen kl. 12.00
Turleder: Gunnar Aksel Bjune
Telefon: 45213033
Varighet: Varighet:2-2,5 timer

Blomstergudstjeneste i Maridalen kirke søndag 17. juni i anledning villblomstens dag. Vi starter på kirkebakken kl 12.00. Den er ei gammal slåtteng. Finner vi marinøkkel i år? Den skal finnes her. Hvor mange nattfioler blomstrer her i år? Hvorfor i all verden vokser det fjellsvingel her? Så går vi inn til gudstjeneste og pynter med markblomster. Etter gudstjenesten kan en nyte matpakka på kirkebakken, eller følge med på vandring langs åkerkanten, over myr full av hanekam, åpne bakkekammer med beiteflora og til Kirkebyhagan med solblom. Har den rukket å komme i blomst i år?

Alle er velkommen!

Ta med matpakka og drikke. Turen etter gudstjenesten varer 2 til 2,5 timer. Turen går på skogsbilvei og skogssti. Lengden er ca 2 km. Lett terreng. Buss 51 går til Maridalen fra Nydalen. Det er parkeringsmuligheter ved kirken.