Villblomstenes dag i Lørenskog

Oppmøte i Gundersenvika ved Fjellhamar bru kl. 12.00.
Turleder: Line Hørlyk
Telefon: 48 03 49 02

Villblomsttur langs Fjellhamarelva

Her er både vannkant, veikant og skogvegetasjon med mange forskjellige arter og noen svartelista planter (hagerømlinger). Vi ser også på noen giftplanter som vokser her.

Oppmøte i Gundersenvika ved Fjellhamar bru kl. 12.00. Det er 5 min gange fra Fjellhamar togstasjon. Parkering langs veien ved Fjellhamar skole.

Turledere Line Hørlyk og Gunnar Førland