Villblomstenes dag i Lier

Oppmøte Sjåstad kirke kl 0930

(samkjøring herfra til blomsterenga vi skal besøke)

Vi får også høre litt om stedets kulturhistorie samt

Naturvernforbundets årlige slåttedugnad

Turleder fra BBF er Ole Bjørn Braathen (91354262)