Villblomstenes Dag i Levanger

Turen i år går til kulturlandskapet på Nesset, hvor vi ser hva vi kan finne av vår- og sommerplanter.

Oppmøte kl 13 ved Gjemblekorsen, krysset mellom Staupslia og Alstadhaugvegen.

Turleder er Bjørg Rindal, tlf. 97768471