Villblomstenes Dag i Indre Fosen

Turen i år går til Ramslia, en rik skogsli blant annet med en av landets nordligste forekomster av ramsløk.

Oppmøte kl 13 i krysset på Kråkmoen, hvor man kan kjøre av riksvei 715. Samkjør gjerne.

Turledere er Solfrid Helene Lien Langmo og Johan Rein, tlf. 91527072