Villblomstenes dag i Borre Nasjonalpark

Frammøte kl. 10:00 ved Steinbrygga

Vi raster underveis; ta med niste.

Turen er et samarbeid mellom Tønsberg og omegn Botaniske Selskap, Horten og omegn hagelag og Horten og omegn turistforening.