Villblomstenes dag i Bamble

Villblomstens dag • Steinvika og Langesundstangen

Tur i samarbeid mellom Gea Norvegica Geopark og Telemark Botaniske Forening
Sønd. 17. juni kl. 12.00–14.00. Bli med på en botanisk, historisk/naturhistorisk vandring.
Her kan vi oppleve et stort artsmangfold av villblomster. Turen går i samarbeid med
Telemark Botaniske Forening på «Villblomstens Dag».
Oppmøte: Parkering Steinvika Guider: Henrik Heyer og Bjørn Erik Halvorsen, tlf. 91310296,
fra Telemark Botaniske Forening.