Villblomstenes dag – Hovedøya

Følg med på tur til vakre Hovedøya og vær med på å feire Villblomstenes dag.  Rundt om i hele Skandinavia arrangeres blomstervandringer denne søndagen.

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding. Ev. båtbillett betales av hver enkelt.

Ta gjerne med niste! Vi møtes på brygga på Hovedøya. Det går båt fra Rådhuskaia 10.45

Turen gjennomføres uansett vær.

Blomsterprakten på Hovedøya og de andre øyene i indre Oslofjord er unik. Hovedøya har en meget spesiell flora og mange planter klarer seg på Hovedøya, men ikke lenger nord. Øya har milde vintre, og Oslofjorden og åsene rundt fungerer som et slags drivhus. På øyene i indre Oslofjord er det spesielt tørt og varmt om sommeren – derfor må mange planter tåle tørke, som for eksempel smørbukk og hvitbergknapp. Flere av plantene du finner på Hovedøya trenger kalkrik jord for å trives. Det er det rikelig av på øyene, men ikke i Nordmarka og Østmarka. På den kalkrike berggrunnen finner vi en rikdom av arter, og juni måned er en fin tid å besøke øyene på.

Vi vil se på både vanlige og sjeldne arter og snakke om hva som er karakteristisk for vegetasjonen på øyene. Ved denne tiden kan vi se Oslos fylkesblomst bakkekløver i full blomst. Hvis våren har vært kjølig vil det også være en flott tid for dragehode. På de åpne engene på grunnlendt kalkmark vokser bakketimian, bergmynte (oregano), knollmjødurt, rundskolm, nakkebær, vill-løk og mange andre arter.

I løpet av turen vil vi diskutere områdene som er beitemark og slåttemark. Turleder vil også informere om skjøtselen av øya og om den brokete historien øya har hatt de siste 900 årene.