Villblomstenes dag – Horten

Blomstervandring ved Karljohansvern.

Tønsberg og Omegn Botaniske Selskap inviterer til villblomstvandring ved Karljohansvern.Her kan vi blant annet oppleve hule eiketrær og flere truede arter slik som misteltein.

Frammøte Sykehusbrygga kl. 10:00

Villblomstenes dag er et samarbeid mellom alle de nordiske botaniske foreningene. Denne dagen tar faglærte botanikere og dyktige amatører med lokalbefolkningen en enkel blomstervandring i sitt nærmiljø for å vise frem og lære bort hva som vokser der de bor. Det er turer flere steder i Norge og i Norden og alle turene er gratis å være med på.I Norge finnes det mer enn 1500 ville blomsterarter – en rikdom å glede seg over og en arv å verne om!

Oppmøtested

Frammøte Sykehusbrygga kl. 1000