Villblomstenes dag – Bærum

Blomstervandring til Lilløyplassen

Vi vandrer i den vakre enga rundt Lilløplassen naturhus. Her vokser både vanlige engplanter og mer sjeldne og rødlista planter knyttet til kalkgrunn og tørrbakke-eng. Vi får også lære litt om fremmedarter som er en trussel mot bestanden av de ville plantene her.

 

Villblomstenes dag er et samarbeid mellom alle de nordiske botaniske foreningene. Denne dagen tar faglærte botanikere og dyktige amatører med lokalbefolkningen en enkel blomstervandring i sitt nærmiljø for å vise frem og lære bort hva som vokser der de bor. Det er turer flere steder i Norge og i Norden og alle turene er gratis å være med på.I Norge finnes det mer enn 1500 ville blomsterarter – en rikdom å glede seg over og en arv å verne om!

Oppmøtested

Lilløyplassen naturhus (gammelt rødt trehus).