Villblomstenes dag – Mikkelrud

Blomstervandring til Mikkelrud

Finneplassen Mikkelrud, som ligger i Nordre Mangen, har en vakker slåtteng med Østlandets største forekomst av solblom. Her er også mange sjeldne blomster som er knyttet til kulturlandskap.

En perle dypt inni granskogen!

 

Villblomstenes dag er et samarbeid mellom alle de nordiske botaniske foreningene. Denne dagen tar faglærte botanikere og dyktige amatører med lokalbefolkningen en enkel blomstervandring i sitt nærmiljø for å vise frem og lære bort hva som vokser der de bor. Det er turer flere steder i Norge og i Norden og alle turene er gratis å være med på.I Norge finnes det mer enn 1500 ville blomsterarter – en rikdom å glede seg over og en arv å verne om!

Oppmøtested

På finneplassen Mikkelrud. Parkering ved veien.