Villblomstenes dag – Aukra

Blomstervandring på Aukra.

Risken sopp- og nyttevekstforening markerer Villblomstenes dag i Aukra med tur til Matberget/Bergetippen, evt opp til Lauvåsen.
Om vi ter oss vel kan vi kanskje finne hvit skogfrue.

Oppmøte på parkeringsplassen (vestsida av) Julsundet skole.

Villblomstenes dag er et samarbeid mellom alle de nordiske botaniske foreningene. Denne dagen tar faglærte botanikere og dyktige amatører med lokalbefolkningen en enkel blomstervandring i sitt nærmiljø for å vise frem og lære bort hva som vokser der de bor. Det er turer flere steder i Norge og i Norden og alle turene er gratis å være med på.I Norge finnes det mer enn 1500 ville blomsterarter – en rikdom å glede seg over og en arv å verne om!

Oppmøtested

Ved parkeringsplassen (vestsida av) Julsundet skole.