Villblomstenes dag – Asker

Blomstervandring til Naturvernsforbundets slåtteeng.

Naturvernforbundet i Asker har en slåtteng hvor vi har hatt slått i de siste 10-15 årene.
Vi skal besøke denne enga og si noe om skjøtselsarbeidet og se på alle blomstene som vokser her.

 

Villblomstenes dag er et samarbeid mellom alle de nordiske botaniske foreningene. Denne dagen tar faglærte botanikere og dyktige amatører med lokalbefolkningen en enkel blomstervandring i sitt nærmiljø for å vise frem og lære bort hva som vokser der de bor. Det er turer flere steder i Norge og i Norden og alle turene er gratis å være med på.I Norge finnes det mer enn 1500 ville blomsterarter – en rikdom å glede seg over og en arv å verne om!

Oppmøtested

Holmen idrettsanlegg