Villblomstene på Jeløya

Bli med og opplev litt av det store artsmangfoldet på Jeløya på selve Villblomstenes dag!

Turen går i et område med rik edelløvskog øst for Fuglevik, og det loves minst en sjeldenhet i løpet av turen. Ta med mat og drikke, og ha på gode sko.
Oppmøte like sør for Neskrysset, noen hundre meter nord for Kjellandsvik gård (der veien deler seg).

Turleder: Bård Haugsrud

Foto: Egil Michaelsen

Oslosildre
Foto: Egil Michaelsen

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.