Skjøtselshelg på Vestre Flatskjær

Skjøtselshelg på Vestre Flatskjær.

Samarbeid med Oslofjordens friluftsråd.
Oppmøte på Foten, ved Brygga sør for kiosken

Båtskyss med Skjærgårdstjenesten over til øya, retur 15.30

Påmelding til Kjetil Johannessen telefon 92036395 epostadresse kjetil@oslofjf.no

Oppmøtested

Brygga sør for kiosken på Foten badested, Gressvik, Fredrikstad