Snipetjern ved Taraldrud i Nordre Follo

Ved Snipetjern ved Taraldrud i Nordre Follo vokser vasstelg Dryopteris cristata, som på rødlista har status som sterkt truet (EN). Vi besøker lokaliteten, vurderer tilstand for plantene og eventuelle trusler. Politiets nasjonale beredskapssenter er nylig bygget ved Snipetjern, og vasstelg-forekomsten der er ikke besøkt etter at anleggsarbeidene startet, pga. vanskelig adkomst til Snipetjern under anleggsperioden. Nå har beredskapssenteret vært i drift en stund og adkomsten til østsiden av Snipetjern er avklart og ser grei ut.

Vi skal selvfølgelig ta en titt på andre planter i området, og hvis vi får tid tar vi en tur innom Fløysbonnmyra for å se om det er noe av interesse der.

Turleder: Geir Arne Evje
Vanskelighetsgrad: Vått terreng – gummistøvler er nødvendig.
Varighet: 2-3 timer
Oppmøte kl. 17.00: Parkeringsplass ved Politiets beredskapssenter, Taraldrudveien 2.
Offentlig transport: Buss til Fløysbonn busstopp, derfra ca. 15 minutter å gå videre til parkeringsplassen ved Politiets beredskapssenter.

OBLIGATORISK PÅMELDING, i skjemaet lenger ned. På grunn av Politiets overvåkning av området ved beredskapssenteret må alle som ankommer med bil og parkerer ved beredskapssenterets parkeringsplass, oppgi bilens registreringsnummer og bilmerke ved påmelding. En lapp med bilførerens navn og telefonnummer må legges på dashbordet.

Se kart for adkomst med bil, med tykk rød strek nord for rundkjøring til parkeringsplass. Blå strek viser omtrentlig der vi skal gå fra parkeringsplassen mot Snipetjern.

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.