Vårtur til Gaupåsen

Vårtur til området ved Gaupåsen

Frammøte: Parkeringen ved Lensmannseter kl. 17:30.

Lett tur.  Vi ser på vårblomstring i områder ved Gaupåsen.

Også mulig å kombinere med en rusletur opp til Røsaker – noen hundre meter nedenfor Lensmannsseter. Røsaker er nå vernet som naturreservat og inneholder flere rødlistede arter. Bl.a er det ikke usannsynlig å finne den sterkt truede pusleplanten muserumpe Myosurus minimus.

Kaffepause.

 

Blåveis. Foto: Åse Halvorsen

Oppmøtested

Frammøte: Parkeringen ved Lensmannseter, Skien kl. 17:30