Vårblomstring på Løkenes i Asker

Vi ser på vårfloraen i landskapsvernområdet på Løkeneshalvøya og Spireodden naturreservat. Vi ser spesielt etter hasselurt Asarum europaeum (NT) som vokser i området. Arten regnes nå for å være hjemlig i dette området av Asker. Vi skal også registrere edelgran i deler av landskapsvernområdet.
Lett terreng. Ta med mat og drikke.
Oppmøte: Parkeringsplass ved Spiradammen.
Offentlig transport: buss 250 til Vettre. Derfra ca. 1,7 km å gå til Spiradammen.
Trenger du skyss? Kontakt turleder.
Turleder: Geir Arne Evje

Oppmøtested

Parkeringsplass ved Spiradammen