Vårblomstkartlegging på Langåra, Asker

Langåra har berggrunn med skifer og kalkstein noe som gir en artsrik flora. Sørvest og nordøst på øya er fredet som naturreservat.

Vi skal se på vårfloraen på øya og vi skal registrere i Artsobservasjoner det vi observerer.

Det blir kabelferje over Vendelsund, fra Nesøya til Brønnøya. Fra Vestre brygge på Brønnøya går vi over øya (ca. 16 minutter å gå) til en brygge ved Brønnøyveien 59 , der vi har fått avtale om privat båtskyss over Langårsundet til Langåra.

Ta med mat, drikke og sitteunderlag. Dette er en lett tur i tørt terreng.

Offentlig transport: Buss fra Sandvika bussterminal kl. 10.29 til Vendla holdeplass kl. 10.44. Derfra 5 minutter å gå til oppmøtestedet Vendla 54.

Parkering: Søndre vei 3. Kommunal parkeringsplass. Gratis parkering i tre timer, deretter betaling.

Varighet: Retur ca. kl. 16 hvis det er fint vær. Tidligere retur vurderes hvis været er dårlig.

Obligatorisk påmelding til turleder senest torsdag 5. mai, på grunn av planlegging av båtskyss ut til Langåra.

Oppmøtested

Parkeringsplass Vendla 54

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.