Vannplanter

Foredrag om vannplanter

Birna Rørslett, kjent naturfotograf og mangeårig forskningsleder på Norsk institutt for vannforskning (NIVA), holder foredrag om vannplanter.

Oppmøtested

Eldrebølgens lokaler i andre etasje, Mosseveien 10, Råde