Vandring i Nordre Follo

Vi går fra Oppegård kirke sørover gjennom kulturlandskapet til Sjødal gård, derfra

gjennom landskapsvernområdet Trolldalen ned til Sjødalstrand hvor vi ser på

strandfloraen. Så følger vi veien langs stranda og ser på lokalitet for hartmannstarr

før vi tar skogsstien opp gjennom

Svartskog landskapsvernområde tilbake til parkeringsplassen. De som ikke vil ta

turen gjennom skogen, kan fortsette videre langs veien. Det er dårlig med offentlig

transport til Svartskog, så vi må satse på bil, gjerne kameratkjøring, og sykkel. Ta

med matpakke – det blir spisepause på Sjødalstrand.

Oppmøtested

Parkeringsplass ved Oppegård kirke kl 1200