Ut på tur – aldri sur, Nøstvetmarka i Ås

Tur i Hebekkskogen/Nøstvetmarka i Ski og Ås

Norsk Botanisk Forening – Østlandsavdelingen bidrar med utstilling av moser og noen lav

Startpunkt i Ski: Dagbo, eventuelt Hebekkskogen barnehage
Det blir natursti fra Dagbo til Stuene med spørsmål til barn og voksne.
SKI IL Idrettsskolen vil ha bål og aktiviteter for barn på «Sletta» nær radiostasjonen på Hebekk.

Ved Stuene
Norsk Geologisk Forening – utstilling av bergarter og mineraler
Norsk Botanisk forening – utstilling av moser og noen lav
Norges Naturvernforbund – informasjon om natur
LA21-forumet – informasjon om miljøet, og kontroll av spørsmålene på naturstien

Vi fyrer opp bål – her kan dere steike pinnebrød

NB!! Start turen hjemmefra – la bilen om mulig stå.

Vel møtt til hele familien i skogen søndag 24. september.
Arrangementet er gratis og miljøfokusert.

Arrangører;
Ski IL Idrettsskolen, Norsk geologisk forening, LA21-forumet i Nordre Follo, Norsk Botanisk forening-Østlandsavdelingen og Naturvernforbundet i Nordre Follo