Undervannsenger i Norge

Visste du at det finnes enger under vannoverflaten?

Det er ikke alger vi skal ta for oss i dag, men karplanter som ålegras, havgras, tjerngras og mer. Noen av disse danner store enger, kan huse hundrevis av arter og bidrar til å dempe effektene av klimaendring og forsuringen av havet.

Bli med ned under overflata og bli kjent med de spennende karplantene som vokser der. Alt du må gjøre er å trykke her torsdag, 24. februar, kl 18.00.

Foredragsholderen Anders Lundberg er professor emeritus i geografi ved Universitet i Bergen og har i mange år arbeidet med undervannsenger i salt- og brakkvann.

Alle foredragene tas opp og vil etter hvert bli tilgjengelig på vår Youtube-kanal.

Oppmøtested

På selvvalgt komfortabelt sted med internettilgang. Trykk på lenken i teksten over eller bruk Zoom-rommets "Webinar ID": "851 6939 3267 " eller nettadressen: https://us06web.zoom.us/j/85169393267