Ullebergåsen, vakker kalkfuruskog i Kongsberg kommune

Ullebergåsen naturreservat er et naturreservat sør for Kongsberg som ble vernet 24. april 1992.
«Ullebergåsen utgjør et grunnlendt åsparti av ordovicisk kalkstein, ca. 2 km nordøst for Lande ved fylkesvei 40. Området består av sammenhengende frodig urte- og grasrik kalkfuruskog, med særlig rike utforminger i østskråningene. Undervegetasjonen har et meget viktig innslag av orkideer.» Kilde: Wikipedia

Kle dere etter været, ta med nok drikke og evt. matpakke ved behov.

Turleder Per Øvrebø, mobil 905 59 341
Møtested: Jernbanestasjonen på Skollenborg, 3619 Kongsberg, kl. 10.30

Foto: Flueblom av Jan Sørensen