Tverrfaglig kartleggingstur til Hove på Tromøya

Agder botaniske forening deltar i et tverrfaglig kartleggingsprosjekt sammen med Norsk zoologisk Sørlandsavdelingen, Norsk Entomologisk Forening, Agderlaget og Blomkålsoppen, Vest-Agder sopp og nyttevekstforening som blant annet støttes av Sabima. Foreningen bevar Hoveodden er medarrangør. Vi har sammen allerede gjennomført en vellykket kartlegging under den årlige Artsjakten 1. juni hvor vi registrerte 760arter. Nå følger vi opp denne kartleggingen 23.-25. juli. Området ligger i tilknytning til Raet nasjonalpark, og er forvaltningsmessig et interessant område. Hva skjer med naturen og artene i området. Det kan vi kanskje si noe om ved gjentatte undersøkelser i området? Vi leier ei hytte i området (flaggspett). Denne turen kan følges om med en zoologisk og botanisk helg på Østre Randøya dagene i etterkant 26.- 28. juli. Påmeldingen gjeller først og fremst for overnatting, det går fint å komme på dagsbesøk. Frammøte kl. 17. på tirsdag.

Oppmøtested

Hove Leirsenter Tromøya

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.