Tur til Utgårdskilen, Hvaler

Hvaler har mye flott natur å by på, og lørdag 15. juni drar vi til Utgårdskilen på Vesterøy. Området byr på variert natur med både havstrand, strandenger, skjellsandbanker, svaberg, pytter, sumpmark og tørrbakker. Det er tidligere registrert en rekke rødlistede planter i området, og det blir spennende å se hvilke vi finner. Terrenget er stort sett lettgått, men kan by på noen fuktigere partier.
Turen er felles for ØLA og Østfold botaniske forening.
Oppmøte ved Circle K ved Mosseporten kl. 11.00. Parkering er ofte en utfordring på Hvaler, så avtal gjerne samkjøring.
Husk niste og noe å sitte på.
Turleder: Siri Lie Olsen