Tur til sørspissen av Malmøya

Vi ser etter tidlige vårplanter.

Oppmøte: Nedre Bekkelaget bussholdeplass.

Kollektiv transport: Bussrute 81 fra Nationaltheatret kl 17.10, gå av på holdeplass Bekkelagsveien. Gå derfra 330 m videre til Ormsundbakken. Her går bussrute 85 kl. 17:37 ut til Malmøya.

 

Deltagere må merke seg:

– Det er obligatorisk påmelding

– Vær påpasselig med å holde avstand til de andre deltakerne.
– Vi anbefaler i tillegg bruk av munnbind.
– Ved sykdomstegn så bli hjemme.
– Følg med i arrangementet på nettside og Facebook da det kan avlyses eller endres på kort varsel.

Oppmøtested

Nedre Bekkelaget bussholdeplass