Tur til Oksøy-Ryvingen landskapsvernområdet

Vandring i slåttemarka i OksøyRyvingen på Flekkerøya

Presentasjon landskapsvernområdet med slåttemark, og betydning av denne for engplanter
og ville pollinerende insekter. Turen går langs flotte turveier i landskapsvernområdet.

Turledere: Asbjørn Lie (tlf: 970 64 081) og Jorunn Haugen Verneområdeforvalter Oksøy Ry-
vingen

Varighet: 13 timer

Oppmøte: Parkeringsplassen ved Hø
yfjellet kl 18:00

Felles tur med Verneområdeforvalter og NZF Sørlandsavdelingen