Tur til Herøya industriområde.

Fremmøte ved Rema på Herøya kl. 11:00.

Mange spesielle fremmedarter på ruderatområder langs Hydrovegen – som silkebygg, takfaks, stankkarse, kjempesennep, vortenattlys o.a.

Avslutter med rundtur i parken tilhørende Adminiet hvor det i 2023 ble registrert funn av bl.a rødlistearten hvitrot (VU).

Kaffepause.

Silkebygg. Foto: Bjørn Erik Halvorsen