Tur til Haver i Hå kommune

Fremmøte kl. 11.00 på den store P-plassen på Brusand.

Turleder: Svein Imsland tlf. 91 81 23 33