Tur til Hårskallen i Levanger

Hårskallen er kjent som et rikt plantefjell,

Kalkholdig berggrunn har gitt grunnlag for en frodig og spesiell kalkelskende flora.
En av de største godbitene er kalkfiol som ellers i Norge bare er funnet i Nord-Norge (nordover fra Sørfold), og med en enslig utpost i Trollkyrka i Fræna. Den ble funnet på Hårskallen i 1997 av Trond Magne Storstad og bekreftet til Kalkfiol av Reidar Elven.
Vi vil se om vi kan gjenfinne den.

Ellers er det også andre kalkkrevende og lokalt sjeldne arter der.
Rødlistearter: blakklundmose, fjellkurle, fjellpryd, grannsildre, høyfjellskarse, jøkelarve, kalkfiol, labbmose, linmjølke, myrtust, polarvier, rabbestarr, rabbetust, reinmjelt, reinrose, rødsildre, skredarve, snørublom, snøull, stor myrtust, tvillingsiv.

Vi må ta hensyn til at Hårskallen ligger i Øvre Forra naturreservat,Naturbase faktaark og verneplanen 30826.PDF (naturbase.no) sier «1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbud mot å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.»

Oppmøtested

Skallstuggu fjellstue. Ta av fra E6 ved Levanger på fylkesvei 6878. Det er 17 km opp til parkeringa ved Skallstuggu.

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.