Tur til Grønnsandbekken ved Storsand

Kartleggingstur til en rik bekkekløft som er dårlig kartlagt. Det fins edle løvtrær, skavgras og bekkeskeimose. Vi tar også en avstikker til grustaket og ser etter klåved.

Vanskelighetsgrad: Stedvis bratt, krevende terreng uten stier, men turen er kun et par km lang. Bruk gode sko. Det er mulig å gå utenom de bratteste stedene.

Offentlig transport: Bussrute 250 fra Oslo bussterminal 8:49 til Sætre bussterminal 10:08. Deretter bussrute 256 fra Sætre 10:50 til Storsandtoppen 10:56. Det går også busser fra Drammen til Sætre som korresponderer. OBS! sjekk tidene på ruter.no.

Oppmøtested

Storsandtoppen ved krysset Storsandveien/Færgestadveien