Tur til Delingsdalen naturreservat i Nordre Follo

Delingsdalen naturreservat ligger nordvest i Nordre Follo kommune, mellom Bunnefjorden og Gjersjøen. Reservatet er dominert av barskog med rike skogtyper som lågurtgranskog, høgstaudegranskog og rik sumpskog. Området er en velutviklet gammelskog med liten påvirkningsgrad.

Dette er en tur i variert skogsterreng, også våte partier i sumpskog. Ta med mat og drikke for noen timer i skogen.

Turen er en fellestur med Naturvernforbundet i Nordre Follo.

Parkering: Ingierstrand bad

Offentlig transport: Det går buss til Ingierstrand om sommeren, men vi vet ikke hvordan rutetidene blir til sommeren. Kontakt turleder hvis du trenger skyss.

Oppmøtested

Ingierstrand bad