Tur med Ung Botaniker/Kryptoklubben med fokus på karsporeplanter

Tirsdag 3.05 – onsdag 4.05, begge dager kl. 16.30. Ås kirke – Årungen
Tur med Ung Botaniker/Kryptoklubben med fokus på karsporeplanter, men turen er åpen for alle.
Første dag ser vi på karsporeplanter som måtte ha kommet opp, men vi demonstrerer også bruk av felt-PC til kartlegging.
Andre dag møtes vi i et rom på Sørhellinga, NMBU hvor vi viser behandling av data fra felt-PC og innlegging i Artsobservasjoner.
Turledere: Geir Arne Evje (976 82 909) og Flora Prinz

Oppmøte første dag: Ås kirke

Oppmøte andre dag: Sørhellinga

Onsdag 4.05: Ettermiddag-/kveldstur til Ola Narr med innlagt dugnad
Oppmøte: trappa foran Botanisk museum Oppmøte kl. 17.00. Turen varer til kl.
19.00. Vi skal blant annet se på tidligblomstrende lodnefiol og den interessante
geologien i området. For detaljer om turen følg med på ØLAs digitale plattformer
og på www.nhm.uio.no.

Oppmøtested

Ås kirke