Tur til Kvisla Ytre Siljan

Telemark Botaniske Forening prøver forsiktig en tur torsdag 21. mai til Ytre Siljan.(Kr. himmelfart).

Frammøte Siljan Auto kl. 11.00, eller parkering ved Moholt gamle jernverk ca. 11.15.

På grunn av inntrufne omstendigheter blir turmålet noe forandret, vi kjører mot Moholt ned til Kvisla, der er det god parkering, bra med blomster og gode sittemuligheter til kaffe. Fottøy etter vær, ta med drikke/mat.

Korona-reglene krever at turleder fører navneliste med telefonnummer på alle deltakere, i tilfelle at noen i ettertid skulle vise seg å være smittet.

Husk at 1-meters regelen gjelder både på turen og på transport til turmålet. Vi kan være max 50 deltagere.