Kalk- og tørrbakkeflora

Bli med på tur til Sandholmen på Vesterøy!
Vi ser på kalk- og tørrbakkeflora med dvergmarinøkkel og buestarr.

Turleder: Jan Ingar Båtvik

Oppmøte ved Fjordfisk i Utgårdkilen, Vesterøy, Hvaler.

Oppmøtested

Ved Fjordfisk i Utgårdkilen, Vesterøy, Hvaler