Tirsdagstur i Oslo

Tirsdagsturen i april blir den 11. april, fordi første tirsdag i april er i påskeuken. Resten av året følger vi standardopplegget nedenfor:

Hver første tirsdag i måneden fram til og med oktober (minus juli)
inviterer vi til villblomstvandring i byen, der du kan bli kjent med
spennende planter i Oslo-naturen. Turen starter fra Baker Hansen i
Ruseløkkveien.

Hvis du har muligheter til å komme til Baker Hansen
fra kl. 15:45, så spiser vi litt og prater om hvor dagens tirsdagstur
skal gå. Vi kan ta tog eller T-bane til en annen stasjon, og ser hva vi kan finne i
gangavstand fra denne.

Oppmøte: Baker Hansen i Vika, Ruseløkkveien 3 (like ved Nationaltheatret
stasjon), fra kl. 15:45 med avmarsj kl. 17:00.
Vanskegrad: Dette er lette turer i enkelt terreng.

Oppmøtested

Oppmøte: Baker Hansen i Vika, Ruseløkkveien 3 (like ved Nationaltheatret stasjon), fra kl. 15:45 med avmarsj kl. 17:00.