Omvisning på orkidémyra, Svensrud, ved Semsvannet i Asker

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus NOA arrangerer tur til slåttemyr med mye engmarihånd. Det er også utplantet (rewilding) myrflangre.
Turleder fra ØLA: Svein Olav B. Drangeid (918 09 264).
Ca kl 19 vil det bli omvisning på myra ved Svein Olav Drangeid. Etter omvisningen blir det en orientering om Semsvannet landskapsvernområde ved Øystein Røsok
Alle interesserte er velkomne! Enkel servering.
Atkomst: Via Holtsmarks vei og Tveiter kan man sykle nesten fram til myra.
Med bil: kjør til Sem og parker ved på utfartsparkeringen øst for NaKuHel, eller ved bommen i Holtsmarks vei ved Semsvannet. Det er mulig å gå begge veier rundt vannet (ca 30 min).
Fra NaKuHel følg veien til plassen Hajem. Videre langs turveien rundt plassen til du kommer til en inngjerdet slåtteeng (NiA). Følg blåmerket sti rundt enga og videre stien opp til høyre (mot Gupu), gå ca 300m. Kryss elva på en smal bro. Enga ligger tett ved elva, ca 100 m fram.
Fra P-plass i Holstmarks vei, følg denne veien til Tveiter. Gå/sykle rundt låven og følg traktorvei (blåmerket et stykke) mot nord-øst langs jordene til husmannsplassen Svensrud. Myra ligger 100 m øst for Svensrud, gå rundt jordet.
Det er antagelig mye vann på myra, så støvler er en fordel.