Sump- og vannplanter på Linnesstranda og i Dyno-dammen, Lier kommune, Buskerud

Dette er områder som er rik på flora. Bli med og lær om nye arter.

Ta med mat og drikke.

Foto: Fjæresivaks, Jan Sørensen

 

Oppmøtested

Gilhusodden parkeringsplass