Spennende sporeplanter i Aremark

Tur til Kuåsen/ Duvledalen Aremark.
Her er det rik flora og spennende sporeplanter (kryptogamer).

Oppmøtested

Brygga til «Turisten» i Strømsfoss, Aremark