Avlyst. Spennende sporeplanter i Aremark

AVLYST!

Dessverre avlyst. Tur til Kuåsen/ Duvledalen Aremark.
Her er det rik flora og spennende sporeplanter (kryptogamer).

Oppmøtested

Brygga til «Turisten» i Strømsfoss, Aremark