Søstermarihand-tur til Blika i Seljord

Frammøte: Svartdal (i avkjøringa fra gamle E-134) kl. 11:00. Avkjørsla ligger mellom Flatdal og Ambjørndalen i Hjartdal.
Fra frammøtested kjører vi opp til Blika (gammel gullgruve). Her går vi en runde på frodige søstermarihand-enger.

Så tidlig i sesongen er det ikke så mange andre arter som har rukket å komme i
blomstring, men vi finner nok tidlige arter som blåfjær, flekkmure, stemor, fioler, knollerteknapp, bergskrinneblom, smalkjempe, flekkgrisøre, gulaks, vårpengurt, engkarse, tveskjeggveronika, alm, ask, lind, lønn, og hassel, for å nevne noen.
Geologien innover i Svartdal er interessant og avviker fra det grunnfjellet vi har i Øvre Telemark. Her er både kvartsganger og baserike årer med amfibolitt og rhyolitt, vi finner også skiferholdige bergarter innimellom. Dette gir næringsrike mineraler til jordsmonnet akkurat her. Utover forsommer og midtsommer er det
vanligvis stor artsrikdom å finne i kulturenger og ellers i de varme bratte vestvendte liene i området.
Oppe på Blika er det flott utsikt over Flatdal og Hjartdal mot fjell som Skorve og Mælefjell. Dersom vi prioriterer litt ekstra tid kan vi rusle bort til Haugstaul og se om vi finner ormetunge som er sett her før.

Matpause. Ta med niste.

Foto Åse Halvorsen: Ormetunge