Søstermarihånd!

Her skal vi se på Søstermarihånd.

Husk gode sko/støvler fordi vi skal vade over utløpet av Vikerkilen.

Turleder: Bård Haugsrud

Mandag 22.mai
Kl 18.00 Frammøte på parkeringsplassen ved Vikerkilen, Hvaler

Oppmøtested

Kom til parkeringsplassen ved Vikerkilen på Hvaler